SAL8136, Act: R°157.1 (215 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°157.1  
Act
Date: 1467-01-21

Transcription

2020-05-30 by myriam bols
It(em) es te wetene dat de vors(creven) schout spruyten(de) compt uut eene(n)/
scep(enen) brieve va(n) loeven(e) inhouden(de) i rijd(er) lijfpens(ien) ten live h(er) willems/
edelhee(re) en(de) walrave(n) va(n) zuyle aut alt(erius) die arnt lambrechts de/
vors(creven) wieric vande(n) ketele en(de) arnt lambrechts de jonghe/
sculd(ich) ware(n) welken scep(enen) brief vors(creven) de vors(creven) h(er) wille(m) ten selve(n)/
rechte ov(er)gegeve(n) heeft ja(n)ne knoep vors(creven) o(m)me t(er)del vand(er) vors(creven)/
lijfpens(ien) opde(n) vors(creven) wiericke te v(er)halen en(de) te v(er)volgene En(de) so es/
vurw(er)de en(de) heeft geloeft de vors(creven) jan knoep soe wa(n)neer hij bet(aeld)/
is vanden vors(creven) iii rijd(er)s t(er)del va(n) eene(n) rijd(er) en(de) xxii stuv(er)s dat hij/
da(n) den vors(creven) ov(er)gegevenen lijfp(ensien) brief anichele(re)n sal en(de) te nyeute/
doen in desen ond(er)sproken oft de vors(creven) h(er) willem en(de) waelrave beide/
d(aer) de vors(creven) lijfp(ensien) op steet bi(n)ne(n) de vors(creven) t(er)mijne(n) aflivich wordde(n)/
dat dan de vors(creven) wed(uwe) vanden ongevallene(n) t(er)mijne(n) ongehoude(n)/
sal sijn d(aer) af iet te bet(alene) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator