SAL8136, Act: R°162.3-V°162.1 (224 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°162.3-V°162.1  
Act
Date: 1467-01-28

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
It(em) de selve jacop van dongelb(er)ghe in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de)/
gelijt dat hij vand(er) vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] sijnre sweg(er) volcome(n)/
genoechdoen bewisenisse en(de) assignacie ontfange(n) en(de) gehat heeft/
va(n) alsulke(n) xxv clinck(ar)de d(er) mu(n)te(n) ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n) va(n)/
burg(oig)[ne(n)] en(de) va(n) brabant goet en(de) ginge lijftochte(n) als de vors(creven) wile(n)/
henric vande(n) berghe en(de) de vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne] sine medegeselli(n)ne
//
den vors(creven) jacoppe met joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] vande(n) b(er)ghe hue(re)r docht(er)/
te huwelike gegeve(n) hebben en(de) geloeft met gad(er)s alle(n) den acht(er) stellen/
en(de) v(er)lopene(n) pachte(n) d(er) selv(er) lijftochte(n) totte(n) dage toe van heden/
met ov(er)leveri(n)ge(n) d(er) brieve(n) vand(er) selv(er) lijftochte(n) die de selve/
jacop bekint heeft in sine(n) hande(n) g ontfange(n) te hebbene/
Beken(nende) de selve jacop dat hem mids tgeene dat vors(creven) steet/
de vors(creven) gelufte(n) en(de) vurwerd(en) va(n) huwelike aencleven(de) den/
vors(creven) lijftochte(n) met hue(re)n v(er)loepe en(de) d(er) brieve vors(creven) volc(omelic)/
volvult en(de) vold(aen) sijnde quite(re)nde en(de) geheelic absolve(re)nde/
d(er) vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] huer erve(n) en(de) naec(omelinge) en(de) huer goede va(n)/
al des vors(creven) steet P(ro)mitt(ens) null(at)e(nu)s alloq(ui) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator