SAL8136, Act: R°173.3 (243 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°173.3  
Act
Date: 1467-02-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-20 by myriam bols
It(em) es vurw(er)de oft twee vanden liven hier nae bescreve(n) bynne(n) den t(er)mijne(n)/
voirs(creven) aflivich wordde(n) dat dan de voirs(creven) willem onghehoude(n) sijn sal ende/
blive(n) vand(er) voirs(creven) schout yet te betalen(e) ende oft deen lijff sterft soe sal/
hij [on]ghehouden sijn vander eender helicht vand(er) voirs(creven) schout en(de) te dyer/
meyninghen sall de ghelufte onder scepen(en) blive(n) liggen(de) cor(am) eisd(em)/
Dit sijn de live qui(n)ten cokeroul dierick van langrode reynee(r)/
gyntens briede(r) henrick roezelee(re) wijng(ar)de(r) jan uut(er) helicht gheheete(n)/
lenaert erdenpotmake(r) willem vanden poele de jonghe cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator