SAL8136, Act: R°174.1 (247 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°174.1  
Act
Date: 1467-02-12

Transcription

2020-06-20 by myriam bols
It(em) de vors(creven) jan de witte heeft oppenbarlic toegeseet en(de)/
geloeft dat hij negeenderhande goede noch renten die de vors(creven)/
joffrouwe m(ar)griete sijn sust(er) hem oft sinen kind(ere)n gecrege(n) heeft/
oft die sij tot behoef der selver namaels v(er)crigen sal oft hem/
laten bij successien oft and(er)s v(er)sette(n) belaste(n) oft v(er)coepen en sal m(aer)/
dat hij die nae de doot van hem en(de) va(n) sijnre huysvrouwe(n) sal/
late(n) volge(n) sinen wettige(n) kind(ere)n hue(re)n oire(n) en(de) naecomelinge(n)/
geloven(de) de vors(creven) jan d(aer) af warant te sijne eene(n) iegelike(n) die(n)/
dat aencleve(n) sal mogen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator