SAL8136, Act: R°179.3 (253 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°179.3  
Act
Date: 1467-02-19

Transcription

2020-06-23 by myriam bols
It(em) andries de neusnide(re) nu t(er) tijt scep(ene) te loven(e) in p(rese)nc(ia) heeft/
geloeft den cloeste(r) va(n) ts(er)togendale oft sine(n) rintm(eeste)r nu oft/
namaels wesende [a(ut) altri] als vand(er) thiende(n) met hue(re)n toebehoerten/
des vors(creven) cloest(er)s geheeten de thiende [vacat] gelegen/
[vacat] van oexte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn due(re)nde ix/
va(n) ix jare(n) lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de)/
elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n) voe(r) iiii mudd(en) rox en(de) iiii mudd(en) even(en)/
vi halst(er) d(er) maten van loven(e) voir elc m(ud)[de] gerekent te/
kers(misse) te bet(alen) en(de) te gheertsrode opde(n) spik(er) des vors(creven) goidsh(uys) te/
leve(re)n alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] In(de) est fideiussor/
dicti andree henric[(us)] de buetschore e(ius) gener (com)mora(n)s in brevi/
platea et p(rim)[(us)] cor(am) b(er)ge hoeve(n) febr(uarii) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator