SAL8136, Act: R°181.1 (255 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°181.1  
Act
Date: 1467-02-17

Transcription

2020-06-23 by myriam bols
Nae dien dat ghedinghe gheweest es voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
tusschen willem(e) van glijmez gheheete(n) van opgheldenaken in deen zijde/
ende janne houwaert in dande(r) zijde alse vander vurw(er)den en(de) (con)dicie(n)/
bijden voirs(creven) willem(e) bevurw(er)t ende ondersproken ten tijden als de selve/
willem metten voirs(creven) janne houwaert eens werdt ende overquam/
van twee mudde(n) corens erfs pachts spruyten(de) uut i(½) rijder lijfpen(sien)/
metten v(er)loepe der selv(er) Te weten(e) dat de voirs(creven) jan houwaert hem de/
voirs(creven) twee mudde(n) corens bewijsen soude op sine(n) cost ende desgelijx/
de brieve betaele(n) ende willeme die ov(er)leve(re)n Van welken brieve(n) de/
voirs(creven) willem ghebreck hadde ende dair o(m)me ghevolght heeft dinhout/
van sine(n) scepen(en) brieve(n) voirs(creven) oft de vurw(er)den voirgheruert hem/
voldaen te wordden(e) Soe es ten ut(er)sten nae aensprake v(er)antw(er)den en(de)/
thonisse ghewijst dat jan houwaert ghehouden sall sijn tot sijnd(er)/
cost den voirs(creven) willeme ov(er) te leve(re)ne de brieve vande(n) ii mudde(n) corens/
voirs(creven) cor(am) om(n)ibus scabinis febr(uarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator