SAL8136, Act: R°186.1 (259 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°186.1  
Act
Date: 1467-02-23

Transcription

2020-06-26 by myriam bols
It(em) jan valkeborch van bethekem zone wijlen henricx heeft ghelooft/
janne sampsoen bynnen viii daghen naestc(omende) te bringen(e) janne kijnen/
en(de) woute(re)n paeps voir scepen(en) van loven(e) ende dat sij den selve(n) janne/
vestich(eit) doen zullen van vii(½) gulden(en) hollan(sche) te xvi st(uvers) alse vand(er)/
hue(re)n van eene(n) stuck beempts te bethekem gheleghen Ende heeft/
voort ghelooft de selve jan valkenborch dat hij een maent voir/
sinte martensmisse naestc(omende) bringhen ende setten sall in handen des/
voirs(creven) jans sampsoens alsoe vele pande die hem goetgenoech/
zulle(n) sijn dair aen te v(er)halen(e) v(½) gulden(en) hollan(sche) alse vand(er) hue(re)n/
vanden selve(n) beempde die v(er)schine(n) sal tsinte martensmisse naestc(omende)/
cor(am) naus(nijdere) hoeve(n) febr(uarii) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator