SAL8136, Act: R°190.4 (269 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°190.4  
Act
Date: 1467-02-24

Transcription

2020-06-28 by myriam bols
It(em) de vors(creven) jan [va(n)] wynghe als momboir sijnre huysvr(ouwe) vors(creven) in/
p(rese)nc(ia) heeft gekint dat den vors(creven) peet(er) lijfpens(ien) spruyten(de) comt/
en(de) sculd(ich) is den vors(creven) meest(er) lod(ewijke) ten afslage te comen aende pe(n)ni(n)ge/
die de selve meest(er) lod(ewijk) d(er) vors(creven) ka(tli)[ne(n)] sculd(ich) is te geve(n) acht(er)volgen(de) en(de) nae/
[uutwijsen(e)] d(er) senten(cien) biden rectoer vand(er) univ(er)siteit van loven(e) d(aer) af gegeve(n)/
uut ocs(uyne) van hue(re)r defloracie(n) (et)c(etera) Beken(nende) voert de selve jan alnoch/
vande(n) selve(n) meest(er) lod(ewijke) ontf(angen) te hebbene in afslage als voe(r) v peet(er)s/
den vors(creven) meest(er) lod(ewijke) selve(n) v peet(er)s oic quite(re)nde cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator