SAL8136, Act: R°197.2-V°197.1 (283 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°197.2-V°197.1  
Act
Date: 1467-03-04

Transcription

2020-07-05 by myriam bols
It(em) acht(er)volgen(de) d(er) vors(creven) submissien en(de) nae dien dat de vors(creven) segg(er)s/
vand(er) saken infor(ma)cie genome(n) hebbe(n) en(de) getuyge(n) v(er)hoert hebbe(n) huer/
eendrechtige uutsprake [t(er) p(rese)ncie(n) va(n) beiden p(ar)tijen] ged(aen) ind(er) manie(re)n h(ier) nae volgen(de) Ierst/
opt point vanden ii scrijnen met gad(er)s alle sgeens dat d(aer) inne beslote(n)/
leeght es huer uutsprake dat elke(n) vanden ii p(ar)tijen deen scrijne/
d(aer) af volgen sall en(de) toebehoe(re)n en(de) alle tgene dat d(aer) inne is dat/
sulle(n) sij insgelijx [de selve p(ar)tijen] tusschen hen beiden te gelike deilen en(de) hebbe(n) behoud(elic)/
dat d(aer) af tierst en(de) voe(r) uut hebben [volgen] sall [en(de) volge(n)] de(n) vors(creven) wille(m) de beye(re) en(de)/
sine(n) wijve ii paer slapelakene niet vande(n) archste(n) noch vande(n) beste(n)
//
It(em) opt point vanden and(ere)n haefliken goeden vors(creven) wesende ten/
huyse willems de beye(re) vors(creven) es huer uutsprake dat die selve/
have tvliegenderve have als have alleene volge(n) sal ende/
toebehoe(re)n will kat(li)[nen] huysvrouwe wille(m)s de wynne vors(creven) sond(er)/
d(er) ande(re) p(ar)tijen d(aer) inne recht oft actie te behouden En(de) opt/
point vanden vliegen(de) erve es huer uutsprake datmen/
dat inve(n)tarien sall soe dat nae d(er) stat recht behoe(re)n sall d(aer)/
af de vors(creven) kat(li)[ne] van rode huer leefdage due(re)nde tgebruyc/
hebben sall en(de) nae de doot van huer dat te volgen het sij der/
vors(creven) lijsbetthen hue(re)r docht(er) oft ande(re)n die(n) dat alsd(an) nae recht/
toebehoe(re)n sal en(de) sculd(ich) sijn sal te volgene It(em) mids desen/
sulle(n) de p(ar)tijen in beide(n) zijden vandes vors(creven) is en(de) va(n) al des d(aer) aen/
cleeft met malcande(re)n v(er)nuecht en(de) beslicht sijn en(de) blive(n) tewigen/
dagen sond(er) argelist [P(ro)mitt(entes) rat(um) tene(re) (et) firmu(m)] roelofs vyncke marcii iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator