SAL8136, Act: R°198.3 (286 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°198.3  
Act
Date: 1467-03-04

Transcription

2020-07-05 by myriam bols
It(em) heeft voort ghelooft de voirs(creven) jan huwart dat hij den vors(creven) willem(me)/
van nu in dijsd(age) naestc(omende) ov(er) xiiii dage in sine(n) hande(n) ov(er)leve(re)n sal [ongecancelleert] alsulke(n)/
scep(enen) brief voir de wet van maloen gepassert aengaen(de) alsulke(n) ii mudde(n) rox/
erfl(ic) als de selve willem tande(re)n tijden teghen den vors(creven) janne houwaert/
v(er)creghen [heeft] op zeke(re) goede en(de) onderpande den selve(n) janne houwaert toebehoren(de)/
ghelegen taut(re)gliese en(de) dair omtrent tot allen coste en(de) laste desselfs/
jans houwaert op eene(n) banduyn van i rinssche(n) gul(denen) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator