SAL8136, Act: R°199.2 (288 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°199.2  
Act
Date: 1467-03-06

Transcription

2020-07-05 by myriam bols
It(em) meest(er) arnt willems zone wijlen arnts renu(n)cians heeft gelooft/
t(er) manissen joffr(ouwe) m(ar)griete(n) sijnre moeder wed(uwe) des voirs(creven) wijlen arnts/
te comen(e) voir scep(enen) van loven(e) ende hem aen sijn ande(re)n zuste(re)n ende/
bruede(re)n ende zust(er) te verbinden(e) dat hij nae de doot der voirs(creven) sijnre/
moeder inne bringhen sall eene(n) beempt diemen te leene houden(de) es/
vanden hove te stade ghelegen te bethekem ghelden(de) xxxvi hollan(sche)/
gul(denen) tsjaers ende inne bringhen c crone(n) eens te xxiiii st(uvers) tstuck en(de)/
met zijnre lijftochte(n) opde(n) dach van hede(n) tot sine(n) live staen(de) ende/
dan metten ande(re)n ghelijck deylen beyde inde leengoede ende ande(re)/
Behoud(elic) dat sijn bruede(re)n ende zust(er) hem van ghelijken bekenne(n) en(de)/
dat hij egheene(n) last en hebbe vand(er) betalinghe(n) vand(er) su(m)me(n) die noch/
te betalen(e) es vanden beempde vors(creven) aen eenre joffr(ouwe) alijten won(en)de/
taerschot cor(am) hoeve(n) vyncke marcii vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator