SAL8136, Act: R°205.2 (302 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°205.2  
Act
Date: 1467-03-17

Transcription

2020-07-10 by myriam bols
It(em) peter vand(er) hoeve(n) scepen(e) te lov(en) die beclaeght hadde henricke wyne(n)/
van h(er)ssele voir xl rijd(er)s ende op heden dair aff teghe(n) malcande(re)n dach va(n) rechte/
hadde(n) voir meye(r) en(de) scep(enen) van lov(en) inde banck ald(air) hebben de selve p(ar)tije(n) in beyde(n) zijde(n)/
den selve(n) dach uutghestelt en(de) v(er)lingt [tot] des ii[ste(n)] dondersdaghs nae beloken(en) paessche(n)/
naestc(omende) te mistijde o(m)me alsda(n) mett(er) selver clachte(n) voorts te varen in ald(er) vuege(n)/
en(de) manie(re)n ghelijck men op hede(n) gedaen soude(n) hebben cor(am) borchove(n) naus(nijdere)/
marcii xvii videl(ice)t die m(ar)t(is)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator