SAL8136, Act: R°220.4 (327 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°220.4  
Act
Date: 1467-04-13

Transcription

2020-07-20 by myriam bols
It(em) jan vyncke draye(r) wonen(de) inde hoelstrate in p(rese)nc(ia) heeft/
gekint en(de) gelijt dat hij wel en(de) wettelic v(er)cocht heeft jasp(are)n/
van ov(er)wynghe scrijnmake(r) een duysent weeck dickberts en(de)/
drie duysent weeck du(n)ne berts en(de) alle bert rye recht v(er)slage(n)/
en(de) cusbaer goet en(de) voir elcke xxv hondert altoes xxvi[c] gerekent/
en(de) gelevert en(de) dmynste vande(n) dicken berde vors(creven) xi duyme(n) breet/
voir eene(n) zeke(re)n prijs va(n) gelde d(aer) af dat hem de vors(creven) jan vyncke/
vanden voirs(creven) jasp(are)n bekint heeft wael en(de) volcomelic v(er)nuecht en(de)/
betaelt te sijne den selve(n) jasp(are)n vande(n) selve(n) prijse volcomelic quijtscel(dende)/
En(de) heeft geloeft de vors(creven) jan vyncke den vors(creven) jasp(are)n tvors(creven) bert/
te betalene tussche(n) dit en(de) ons(er) liev(er) vrouwe(n) dage nati(vi)tas naestcomen(de)/
en(de) altoes voir elke xxv hondert xxvi[c] gerekent en(de) te leve(re)n gelijc vors(creven)/
steet t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] roelofs hoeve(n) april(is) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator