SAL8136, Act: R°226.3 (337 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°226.3  
Act
Date: 1467-04-22

Transcription

2020-07-27 by myriam bols
It(em) als vand(er) vors(creven) geluften es vurw(er)de bij (con)sente vanden p(ar)tije(n) in/
beiden zijden dat den scep(enen) brief d(aer) af ond(er) scep(enen) sal blive(n) liggen(de)/
sond(er) de(n) vors(creven) arnde d(aer) helsschevier d(aer) mede enich behulp te/
doene oft te laten gescieden tott(er) wijlen toe dat de vors(creven) symoen/
de smet vanden vors(creven) goeden genoech gedae(n) sal hebben en(de) de/
gelufte va(n) v(er)vane v(er)vult gelijc vors(creven) steet en(de) dien tijt due(re)nde/
sal de vors(creven) arnd va(n) meld(er)t d(aer) af ongepraemt te blive(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator