SAL8136, Act: R°271.4 (406 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°271.4  
Act
Date: 1467-06-18

Transcription

2020-08-17 by myriam bols
Tvo(n)nisse tusschen henricke van breedzijp in deen zijde en(de) roelove/
jans in dande(r) zijde alse va(n) eene(n) p(er)de dwelc de selve henric/
tege(n) den vorg(enoemde) roelove gecocht en(de) gema(n)gelt soude hebbe(n) voir/
een stuc g(er)sten met eenre croene(n) toe te geve(n) welc peert de/
selve roeloff seide dat henric vors(creven) bove(n) rasta(men)[te] en(de) sond(er) weten(e)/
en(de) tege(n) sine(n) wille gehaelt soude hebben v(er)sueken(de) hem dat vand(en)/
selve(n) he(n)ricke gerestitueert te worden d(aer) af henric de (contra)rie hielt/
Es gewijst nae aensprake v(er)antwerd(en) en(de) thoenisse dat de vors(creven)/
henric van breedzijp d(er) aensprake(n) ongehoude(n) sijn sal cor(am)/
borchove(n) neusnide(re) hoeve(n) vync junii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator