SAL8136, Act: R°278.3-V°278.1 (411 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°278.3-V°278.1  
Act
Date: 1467-06-22

Transcription

2020-08-19 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) henrick vanden berghe p(ri)[(us)] a pane sue m(at)ris ema(n)c(ipatus)/
heeft ghelooft den voirs(creven) thomase ende katline(n) sijnre huysvrouwe(n)/
voirs(creven) wed(uwe) des voirs(creven) wijlen goorts schadeloes te houden(e) en(de) t(er) stont/
tontlasten(e) vand(er) gheluften vand(er) afquijtinghe(n) van eenen pet(er) erf(lic)
//
alse vanden iiii pet(er)s erf(lic) voirs(creven) die nu h(er) jan van ranshem/
rydde(r) ende [vrouwe] katline sijn medeghesellynne docht(er) jasp(ars) wijlen alsoens/
opde voirs(creven) goede eysschen(de) sijn te weten(e) dien pet(er) die wout(er) groothoet/
voirs(creven) aen henricke wijlen swaus ten tijden als hij die voirs(creven) goede/
teghen den selve(n) wijlen henricke vercreegh ghelooft heeft af te quijten(e)/
Dair af de voirs(creven) wijlen goert den voirs(creven) woute(re)n schadeloes/
ghelooft heeft te houden en(de) om dit voldaen te wordde(n) heeft/
de voirs(creven) henrick ghesedt ond(er) scepen(en) van loven(e) xviii(½) pet(er)s tstuc/
te xviii st(uvers) gherekent tot behoef h(er) jans van ranshems voirs(creven) ende/
sijnre medghesellynne(n) o(m)me dair mede den selve(n) pet(er) te lossen ende/
af te quijte(n) ende hen de voirs(creven) pe(n)ninghe te voldoene soe wa(n)neer/
den selve(n) henricke dair dair af sijn behoirlijke gued(inge) nae recht ged(aen)/
sullen wordden zonder arghelist cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator