SAL8136, Act: R°80.2 (118 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°80.2  
Act
Date: 1466-10-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
It(em) de vors(creven) peet(er) de hont heeft oppenbarlic bekint ende/
gelijt dat hem bijd(er) vors(creven) katlinen rijpelmans inde(n) name en(de)/
van weghen des vors(creven) willekens huers soens de voirs(creven)/
quetsue(re)n met ald(er) mesdaet die d(aer) aen cleeft oft mids sijnre/
doot d(aer) uut volghen mochten volcomelic en(de) al gebetert/
sijn en(de) v(er)soent alsoe dat hij d(aer) af wel (con)tent en(de) te vreden/
is Scelden(de) d(aer) af en(de) van alder mesdaet vors(creven) die de selve/
willeke(n) aen hem begaen mocht hebben volcomelic quijt geloven(de)/
hem uut ocx(uyne) des vors(creven) is ne(m)m(er)meer aen te spreken te moeyen/
noch te vexe(re)n bij hem nocht bij nyeman(de) and(er)s in ghene(n) rechte/
geestelic noch weerlic in enig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-10 by The Administrator