SAL8136, Act: V°105.3 (138 of 413)
Search Act
previous | next
Act V°105.3  
Act
Date: 1466-11-26

Transcription

2020-04-24 by myriam bols
It(em) niet wed(er)staen(de) den t(er)mijne va(n) sinte m(er)tensmisse vors(creven) inde(n)/
vors(creven) brief genoemt soe es vurwerde en(de) heeft ov(er)gegeve(n)/
de vors(creven) bertrant oft hij mett(er) woenst binne(n) den vors(creven) [selve(n)] t(er)mijne/
va(n) s(in)[te] m(er)tensmisse uut(er) stad van loeven(e) elswair mett(er) woenst/
v(er)toech dat dan en(de) indien gevalle de vors(creven) c en(de) lvi gul(denen)/
geheelic en(de) al gevalle(n) sijn sulle(n) in sulk(er) maten oft den/
t(er)mijn va(n) s(in)[te] m(er)tensmisse v(er)schene(n) wa(r)e en(de) indien gevalle/
soe heeft de selve jo bertrant de vors(creven) schout alsd(an) t(er) stont de(n)/
[vors(creven) wout(ere)n] geloeft uut te reike(n) en(de) te bet(alen) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Desgelijx voirt/
heeft ov(er)gegeve(n) de selve bertrant in gevalle oft hij aflivich/
wordde voe(r) den selve(n) vors(creven) t(er)mijn va(n) s(in)[te] m(er)tensmisse dat/
dan insgelijx de selve schout gevalle(n) sijn sal ind(er) selv(er)/
mate(n) oft den t(er)mijn va(n) s(in)[te] m(er)tensmisse v(er)schene(n) wa(r)e sond(er)/
argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator