SAL8136, Act: V°109.2 (145 of 413)
Search Act
previous | next
Act V°109.2  
Act
Date: 1466-11-29

Transcription

2020-04-25 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) joff(rouwe) katline in p(rese)nc(ia) heeft ghelooft voir huer hue(re)n/
erve(n) ende naecomelinghe(n) dat sij t(er) manissen des voirs(creven) jans van/
winxele ende sijnre huysvrouwe(n) alsoe vele doen sal ende in dien/
hebben ghijsbrechte vander h(er)straten nu t(er) tijt hue(re)n wyn van hue(re)n/
goeden voirs(creven) ende nae hem huer ande(re) pechtene(re)n die naemaels/
wesen zulle(n) vanden selve(n) goede(n) der voirs(creven) joffrouwe(n) katline(n) toebeh(orende)/
dat de selve pechtene(re)n nu ende naemaels sijnde den voirs(creven) janne/
van winxele ende sijnre huysvrouwe(n) voir scepen(en) van loven(e) ghelufte/
en(de) vestich(eit) doen zulle(n) o(m)me den selve(n) ghehuyssche(n) de voirs(creven) xv leeuwe(n)/
lijfpen(sien) die sij opde voirs(creven) goede v(er)crege(n) hebbe(n) alle jaire hue(re)n t(er)mij(n)/
van pechtinghe(n) due(re)nde ten voirs(creven) t(er)mijne te betalen(e) ende te loven(e)/
inden wissel te leveren(e) zond(er) cost jans ende sijnre huysvrouwe(n) voirs(creven)/
alsoe langhe als sij en(de) de lanxte leven(de) van hen beyden leve(n) sall q(uolibet)/
ass(ecutu)[m] in afslaghe van huer(er) jairlijk(er) pechtinghe(n) voirscr(even) Behoud(elic)/
want de voirs(creven) joff(rouwe) katline inde voirs(creven) xv leeuwe(n) huer quijten/
behouden heeft sesse jair langk oft die quijtinghe gheschiet wa(r)e/
dat zij ende huer pechtene(re)n dan vand(er) voirs(creven) ghelufte(n) ongehoude(n)/
sijn souden cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator