SAL8136, Act: V°111.3 (151 of 413)
Search Act
previous | next
Act V°111.3  
Act
Date: 1466-11-29

Transcription

2020-04-30 by myriam bols
Tvo(n)nis tusschen willem(me) lobbe in deen zijde ende henricke van daelhe(m)/
gheheeten de becke(re) oft de ruede in dande(r) zijde van zeke(re) strydeechtige/
handedicheit die de selve henrick aen den voirs(creven) willem(me) in ghelate/
van stryde ende gra(m)me(n) moede voort ghekeert hadde ghelijck de/
voirs(creven) willem dat oppenbairlick ghethoent heeft Es ghewijst/
dat de voirs(creven) henrick den voirs(creven) willeme dair voe(r) bet(er)nissen/
doen sall een bedev(ar)t te straesborch en(de) d(er)w(er)t te porren(e) bynne(n) xl/
daghen naestcomen(de) [en(de) goede wairh(eit) dairf af te brengen(e)] nae d(er) stad recht cor(am) o(mn)ibus scabinis/
novemb(ris) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator