SAL8136, Act: V°114.1 (157 of 413)
Search Act
previous | next
Act V°114.1  
Act
Date: 1466-12-04

Transcription

2020-05-09 by myriam bols
Nae dien dat op heden tusschen claese den kersmake(re) t(er) eenre/
ende janne van thienen t(er) ande(r) zijden voir meye(r) ende scepen(en)/
van loven(e) zeke(re) calangien ghevalle(n) sijn gheweest opden/
eedt die de selve jan op heden ghedaen heeft ende clerenisse/
sijnre ghebreke(n) die de selve jan voirtijden ghep(rese)nteert heeft/
te doene Soe es ten uut(er)sten ghewesen dat ghelieft ja(n)ne/
van thiene(n) met sijnre eed voorts te varen alsoe hij dien te/
voren ghep(rese)nteert heeft dat hij dat doen mach cor(am) roelofs/
borchove(n) berghe naus(nijdere) hoeve(n) vyncke dec(embris) iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator