SAL8136, Act: V°120.3 (168 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°120.3  
Act
Date: 1466-12-11

Transcription

2020-05-14 by myriam bols
It(em) de vors(creven) thomas bekinde(r) vanden vors(creven) beleide en(de) de vors(creven)/
willem en(de) arnt hebben solemplic ten heiligen geswore(n) dat/
vors(creven) beleit gesciet is o(m)me d(aer) mede de wettige sculden en(de) lasten h(ier)/
nae bescr(even) te v(er)halene en(de) te v(er)richtene met coste en(de) co(m)me soe/
dat behoirt de welke sij biden selve(n) eede v(er)cleert hebbe(n) h(ier)/
nae volgen(de) d(aer) inne de vors(creven) thomas te henwert gehouden is/
Te weten inden iersten es de vors(creven) thomas den vors(creven) wille(m)me/
jairlix sculd(ich) eene(n) peet(er) erflic t(er) quiti(n)gen den d(enier) xviii en(de) i crone/
eens It(em) de vors(creven) arnt met meer and(ere)n p(er)sone(n) steet te laste/
voe(r) den vors(creven) thomase aen walrave va(n) zuyle voe(r) i rijd(er)/
lijfpens(ien) cor(am) eisd(em) scab(inis) (et) pynnoc villico
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator