SAL8136, Act: V°163.2 (226 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°163.2  
Act
Date: 1467-01-31

Transcription

2020-06-06 by myriam bols
It(em) t(er) meerd(er) vestich(eit) den vors(creven) meest(er) matheeuse tot behoef va(n)/
hem selven sijnre huysvrouwen en(de) vranx van amborgen vandes/
vors(creven) is te doene soe sijn bij handen andries va(n) roesmeer vorst(er)s/
te loeven(e) vanden vors(creven) lod(ewijke) tot behoef als voe(r) in handen gesedt/
en(de) v(er)obligeert voir den vors(creven) rijd(er) lijfp(ensien) eene(n) silve(re)n v(er)guldene(n)/
croes wegen(de) xi oncen en(de) xiiii yngelschen en(de) eene(n) silve(re)n quaert/
pot wegen(de) xxiii oncen min i(½) yngelschen welken quaertpot vors(creven)/
alnoch van voe(r) biden selven lod(ewijke) v(er)obligeert en(de) v(er)bonden steet aende(n)/
selve(n) meest(er) matheeuse noch voir eene(n) rijd(er) [lijfpens(ien)] gelijc den scep(enen)/
brief van dier obligacien d(aer) op gemaect xx in ja(nua)[rio] a(nn)[o] lxv dat/
beg(ri)pt Te dien eynde gebuerdet den vors(creven) gehysschen oft vrancke(n)/
in toecomen(de) tijden enich gebrec te hebben(e) inde vors(creven) lijfrente inde(n)/
scepen(en) brief oft bewisenisse d(er) selv(er) dat sij a(ut) alt(er) dat gebrec/
aende vors(creven) juwelen sulle(n) mogen v(er)halen en(de) die ten prise va(n)/
goudsmeden v(er)coepen en(de) ten hoeghsten bringen En(de) oft d(aer) ov(er)scoete/
dat soude men wed(er)ke(re)n en(de) oft d(aer) gebrake dat soude(n) sij mette(n)/
vors(creven) brieve v(er)halen En(de) oft de vors(creven) p(er)soene(n) and(er)s da(n) met/
v(er)coepene v(er)nuecht waren soe sal de vors(creven) matheeus gehoude(n)/
sijn de vors(creven) juwelen wed(er)o(m)me te restitue(re)n in desen bevorw(er)t/
dat den vors(creven) pot bliven sal in handen des vors(creven) meest(er) matheeus/
o(m)me sijn gebreke van beiden rijd(er)s d(aer) aen te mogen v(er)halen alsoe/
v(er)re hij enige hadde en(de) metten afquitene en(de) lossene des vors(creven)/
rijd(er)s vors(creven) als nu bekint sal de vors(creven) meest(er) matheeus gestaen met/
alleene ov(er) te leve(re)n den croes vors(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator