SAL8136, Act: V°170.1 (238 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°170.1  
Act
Date: 1467-02-07

Transcription

2020-06-15 by myriam bols
It(em) her willem van halleer rydde(r) heeft ghelooft henricke/
haenkenshoet bynne(n) den iiii paeschdaghen nu naestc(omende) te/
vernuegen(e) ende te betalen(e) van alsulken xviii rijd(er)s als den/
selven henricke vyelen ende v(er)schenen xviii daghe in meerte/
lestleden uut ocsuyne van dyen xviii rijd(er)s lijfpen(sien) die de voirs(creven)/
henrick met scepen(en) brieven van loven(e) tot sine(n) live ende ten/
live jans haenkenshoet sijns natuerlix zoens jairlix heeft/
ende houden(de) es op zeke(re) goede ende onderpande jonch(e)r goorts/
van coursworm inde p(ro)chie van ha(n)nuyt ende dair omtrent gelegen/
Ende dair vore de voirs(creven) h(er) willem van halleer p(er)sonelick insgelijx/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) v(er)bonden steet oft ten selve(n) tijde/
te loven(e) in e(n)nighe vanden vroente(n) inne te comen(e) ende aldair/
te bliven(e) op sine(n) cost zonder vandair te scheyden(e) in e(n)nig(er) manie(re)n/
hij en sal tyerst den voirs(creven) henricke dair aff voldaen ende ge(con)te(n)tert/
hebben met alle coste ende co(m)me(r) cor(am) meld(er)t vyncke febr(uarii) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator