SAL8136, Act: V°171.1 (239 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°171.1  
Act
Date: 1467-02-09

Transcription

2020-06-19 by myriam bols
It(em) es tussche(n) den vors(creven) lod(ewijke) t(er) eenre en(de) gielise trissene(re) t(er) andre/
zijden bij expres ond(er)sproke(n) en(de) heeft geloeft de vors(creven) giel(ijs) de vinste(re) en(de) de doe(re)n/
beide va(n)d(er) [came(re)n] en(de) vand(er) heymelich(eit) die alle uutcome(n) inden ganck vors(creven)/
dat hij vors(creven) gielijs die t(er) stont sal doen v(er)plecke(n) en(de) toemaken/
en(de) [die] tot ewige(n) dagen toe v(er)plect en(de) toe v(er)maect houden sond(er)/
den selve(n) gielise sine(n) erf(enamen) oft naec(omelingen) inde(n) selve(n) enich [ganc] enich/
recht te hebbene oft te behouden in enig(er) manie(re)n cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator