SAL8136, Act: V°171.2 (241 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°171.2  
Act
Date: 1467-02-09

Transcription

2020-06-19 by myriam bols
It(em) de vors(creven) gielijs trissenee(re) heeft geloeft en(de) den vors(creven) lodewike/
toegeseet alse va(n) alsulke(n) huyse en(de) hove als de selve giel(ijs)/
tegen henr(icke) noppenays gecocht heeft dat hij de gued(inge) van dien/
van in dondersd(aighs) naestcomen(de) in viii d(agen) ontfangen sal in alsulk(er)/
maten en(de) manie(re)n als de comescap van die(n) tussche(n) hen gesciet/
es En(de) tselve huys en(de) hof alsd(an) t(er) stont den vors(creven) lod(ewike) met/
rechte v(er)oblige(re)n en(de) in pande sette(n) voir de vors(creven) xx stuv(er)s/
erflic en(de) xxiiii s(cellinge) pay die de selve lod(ewik) behoud(en) heeft op/
tvors(creven) huys en(de) hof inde(n) vors(creven) (con)tulit begrepe(n) dwelc de/
vors(creven) he(n)ric tegen den vors(creven) lod(ewike) v(er)crege(n) heeft Et t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator