SAL8136, Act: V°186.2 (261 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°186.2  
Act
Date: 1467-02-23

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
It(em) t(er) meerder vestich(eit) den voirs(creven) janne vand(er) heyden janne vand(er) heyde(n)/
den jonghe(n) sine(n) zone en(de) jacope van des voirs(creven) es te doene soe sijn bij/
handen jans coninx vorste(r) te loven(e) vanden voirs(creven) arnde vanden bruele/
den voirs(creven) ja(n)ne vand(er) heyde(n) den jongen tot behoef als voe(r) in handen gesedt/
ende v(er)obligeert voir tvoldoen der voirs(creven) lijfrenten te weten(e) een gulden(en)/
coliere dair inne staen(de) xi p(er)len van ghetale vi taefflen van dyamante(n)/
xi robbijne weghen(de) tsame(n) i(½) once Te dyen eynde ghebuerdet den voirs(creven) ja(n)ne/
vand(er) heyde(n) sine(n) zone en(de) jacope in toecomen(de) tijden oft yeman(de) and(er)s recht/
inde voirs(creven) lijftochte hebben(de) e(n)nich ghebreck inde selve lijfrente oft ind(er)/
bewijsenisse(n) der selv(er) [te] hebben(de) dat die sijn ghebreck aen de voirs(creven) juweele(n)/
sal moghen v(er)halen ende die met rechte v(er)coepe(n) ende hem aende pe(n)ni(n)ge(n)/
dair aff comen(de) v(er)richte(n) Ende oft de voirs(creven) p(er)soene(n) and(er)s dan met v(er)coepen(e)/
der selv(er) juweele(n) vernueght wordde(n) soe sal de voirs(creven) jan vand(er) heyde(n)/
gh de jonghe ghehoude(n) sijn [en(de) heeft geloeft] den voirs(creven) arnde vand(en) bruele tvoirs(creven) juweele(n)?/
ov(er)te gheven(e) ghelijck hij dat ontfanghen heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator