SAL8136, Act: V°198.4-R°199.1 (287 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°198.4-R°199.1  
Act
Date: 1467-03-06

Transcription

2020-07-05 by myriam bols
It(em) pauwels de pape zone gheerts wonen(de) opden blauwenputte/
in p(rese)nc(ia) heeft ghenome(n) ende bekent dat hij ghenome(n) heeft teghen/
roelove roelofs tderdendeel van x boend(er) lants den selve(n) roelove toebehor(ende)/
alsoet ghelegen es op loe ghelijck dat goorde vranx toetebehoe(re)n plach/
ind(er) manie(re)n dat arnt helsscheviers tvors(creven) derdendeel met noch eenen
//
derdendeel dair aff ende woute(r) ackerman jan de schepe(re) ende henrick/
wijlen die waersaghe(re) dande(r) derdendeel dair af in pechtinghen/
houden(de) sijn Te houden(e) te hebben(e) ende te wynnen(e) van halff/
meerte naestc(omende) eene(n) t(er)mijn van vijff jairen langk due(re)nde/
deen nae dande(r) zond(er) myddel volghen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n)/
voe(r) ende o(m)me xiiii mudde(n) en(de) vii molevate(n) rox goet en(de) paijabel/
met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereyt der maten van v(er)alon(ne)? alle jaire/
tsinte andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) te loven(e) t(er) wonege(n) des vors(creven)/
roelofs te leveren(e) den voirs(creven) roelove den voerg(eruerde) t(er)mijn due(re)nde ass(ecutu)[m]/
opde vurw(er)de(n) ende (con)dicien h(ier) nae besc(re)ve(n) Inden yerste(n) dat de/
voirs(creven) wynne de tvoirs(creven) sijn derdendeel vande(n) vors(creven) lande wynnen/
werve(n) ende meste(n) sal ghelijck reghenoete(n) bove(n) ende benede(n) ende/
de selve lande bynne(n) den leste(n) iii jaire(n) niet horevruchte(n) Item dat/
de selve wynne tvors(creven) derdendeel vande(n) selve(n) lande tsine(n) afscheyden(e)/
laten sal te weten(e) deen derdendeel dair aff besaeyt met rogge/
dande(r) derdendeel eens o(m)me ghedaen ende tderde derdendeel brake/
cor(am) hoeve(n) vyncke marcii vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator