SAL8136, Act: V°208.4 (308 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°208.4  
Act
Date: 1467-03-23

Transcription

2020-07-12 by myriam bols
It(em) niet wed(er)staen(de) d(er) gelufte(n) vande(n) xxiiii crone(n) vors(creven) so es vurw(er)de/
dat de vors(creven) jan de dond(er) d(aer) mede ten vors(creven) valdaghe niet meer/
v(er)hale(n) noch v(er)reike(n) en sall da(n) alsoe vele gelts als op eene(n) vrijen/
merckdach inde(n) core(n)huyse te loven(e) viii dage voir sint jansdach bap(tis)[te(n)]/
naestc(omende) oft viii dage d(aer) nae tot hue(re)n hoeghste(n) gegoude(n) sulle(n) hebbe(n)/
xii mudde(n) rox goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereit/
d(er) mate(n) va(n) loven(e) d(aer) af de vors(creven) dond(er) den koese hebbe(n) sal gelijcme(n)/
de(n) prijs va(n) die(n) opt t(re)gist(er) vand(er) stat bevi(n)de(n) sal en(de) d(aer) mede gestae(n)/
en(de) te dier meyni(n)ge(n) sal de gelufte ond(er) scep(enen) blive(n) liggen(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator