SAL8136, Act: V°212.2 (317 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°212.2  
Act
Date: 1467-04-04

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) h(er) willem in p(rese)nc(ia) heeft ghelooft den voirs(creven) meest(er) janne/
de tymo dat hij alle ghevalle(n) chijsen uute(n) voirs(creven) huyse en(de) hove uutgaen/
totten daghe toe van heden ghevallen ende v(er)schene(n) ende die voort tot/
sinte jansmisse naestc(omende) v(er)schine(n) zulle(n) tot sijnre cost gelde(n) sal en(de) betale(n)/
ende de voirs(creven) goede dair aff schadeloes houde(n) ontheffen en(de) ontlasten/
Ende des sal den selve(n) h(er) willeme volghe(n) de hueringhe vande(n) selven/
goeden die ten voirs(creven) s(in)te jansmisse verschine(n) sall dair inne de vors(creven)/
meest(er) jan sijn (con)sent ghedraghe(n) heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator