SAL8136, Act: V°219.5-R°220.1 (325 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°219.5-R°220.1  
Act
Date: 1467-04-13

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
It(em) den vors(creven) ja(n)ne de colvere volbetaelt sijnde vande(n) xvi mol(evaten) rox/
en(de) v salute(n) vors(creven) soe heeft hij geloeft den vors(creven) ja(n)ne yde(n) alsd(an) t(er)/
stont te goede(n) en(de) terve(n) in een stuc lants houden(de) (½) boend(er) oft d(aer) omtre(n)t/
gelijc alst gelege(n) is inde helle tussche(n) de goede wout(er)s vande(n) tymple/
en(de) goert liedens in deen zijde en(de) de goede jans yde(n) vors(creven) in dand(er) zijde/
en(de) dat voe(r) hof en(de) hee(re) d(aer) af me(n) tvors(creven) goet houden(de) is en(de) op alsulke(n)/
co(m)m(er) en(de) last als de vors(creven) goede opde(n) dach va(n) hede(n) sculd(ich) sijn en(de) d(aer) uut
//
gheet tot alle(n) coste en(de) laste jans yde(n) vors(creven) sond(er) vande(n) selve(n) ja(n)ne/
yde(n) d(aer) voe(r) enige pe(n)ni(n)ge meer and(er)s da(n) vors(creven) steet alsd(an) d(aer) voe(r)/
te geve(n) oft te bet(alen) Et t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator