SAL8136, Act: V°220.2-R°221.1 (329 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°220.2-R°221.1  
Act
Date: 1467-04-13

Transcription

2020-07-22 by myriam bols
It(em) de vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne] in p(rese)nc(ia) vranx willem(air) als burg(er)meest(er)/
te loven(e) peet(er)s vande(n) b(er)ghe en(de) jans vynck als scep(enen) heeft opp(enbaerlic)
//
ald(aer) te kenne(n) gegeve(n) en(de) huer meyni(n)ge geoppenbaert dat/
sij dese p(ro)cu(ra)cie heeft gemaect en(de) gedaen tot dien eynde dat/
de vors(creven) huer p(ro)cur(eur)s huer goede heffen en(de) bue(re)n sulle(n) en(de) and(er)s/
d(aer) mede doen gelijc de p(ro)cu(ra)cie inne heeft en(de) huer jarlix d(aer) aff/
uutreike(n) tamelike noetdorfte en(de) bijleni(n)ge sond(er) enige rekeni(n)ge/
va(n) hue(re)n ontfange oft r(e)gime(n)te te doene het en wa(r)e dat/
sij met wille en(de) (con)sente hue(re)r vriende te huwelike toege en(de)/
and(er)s niet gehoude(n) sijn soude(n) alsda(n) rekeni(n)ge en(de) bewijs te doene/
va(n) hue(re)n ontfange va(n) ierst totte(n) tijde vande(n) toega(n)ge vande(n)/
huwelike april(is) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator