SAL8136, Act: V°233.2 (349 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°233.2  
Act
Date: 1467-04-24

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) meest(er) jan spieri(n)ck in p(rese)ncia heeft ov(er)ghegeven/
ende gheconsenteert dat niet wederstaen(de) der voirs(creven) guedinghen/
de voirs(creven) h(er) eemont tvoirs(creven) huys sal moghen ghebruyken dair/
inne gaen ende staen ende v(er)keeren alsoe langhe hij leve(n) sall/
ende niet lange(r) ghelijck hij vore der voirs(creven) gued(inghen) ghedaen heeft/
behoud(elic) dat de voirs(creven) meest(er) jan spierinck dair inne sall/
moghen ty(m)me(re)n metssen ende rep(ar)acie doen soe hem dat sal/
ghelieve(n) Ende met p(ro)testacie(n) dat dat ghebruyck ghaen staen/
en(de) keeren va(n) h(ere)n eemonde voirs(creven) den voirs(creven) meest(er) janne spierinck/
inde p(ro)p(ri)eteyt vanden voirs(creven) goeden possessie d(er) selve(r) noch sijnre gued(inghen)/
voirs(creven) egheen hynder sijn en sal noch p(re)judijs noch tot gheene(n) hynde(r)/
noch p(re)judijs in toecomen(de) tijden en sal moghen wordde(n) gealligeert/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator