SAL8136, Act: V°273.2-R°274.1 (407 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°273.2-R°274.1  
Act
Date: 1467-06-18

Transcription

2020-08-17 by myriam bols
Allen den genen die dese l(ette)ren gethoent sullen worden/
burg(ermeesteren) scepen(en) en(de) raid der stat van loeven(e) saluyt met/
ke(n)nissen der warh(eit) doen te wetene dat opden dach van/
heden voir ons comen is jan van ijssche sone jans wijlen/
van ijssche en(de) heeft ald(aer) in behoerlik(er) vormen en(de) manie(re)n soe dat/
nae recht best dienen mach en(de) behoe(re)n volcomelic gemechticht/
gesedt geordineert ge(con)stitueert en(de) met desen l(ette)ren v(er)mechticht/
geseett geordineert en(de) ge(con)stitueert sond(er) wed(er)roepen peet(ere)n van/
ghierle portier te loven(e) Te eisschen te manen op te bue(re)n en(de)/
inne te heffene aen jacoppe(n) ve(re)noiden cled(er)make(r) xi crone(n) xxiiii/
st(uvers) voir elc crone gerekent die de voirs(creven) jan van ijssche als borge/
des voirs(creven) jacops ve(re)noide(n) voir den selve(n) jacoppe betaelt en(de)/
v(er)leet heeft uut ocsuyne van alsulken xxvii croene(n) d(aer) vue(r) dat/
de selve jan van ijssche met scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
aen jacoppe wile(n) de gruyt(er)e des voirs(creven) jacops borge bleve(n) was/
En(de) and(er)ssins opden voirs(creven) jacoppe ve(re)noeden met rechte te/
v(er)volgene en(de) te p(ro)cederen(e) all t(er)mijne van rechte in aenlegg(er)s/
oft verweerd(er)s stat te houdene alle thoenisse te p(ro)duce(re)n en(de) te/
leiden(e) en(de) alle vo(n)nissen en(de) senten(cien) taenhoe(re)n en(de) te verwachten(e)/
die te wy(n)nen(e) en(de) te v(er)s v(er)liesen(e) en(de) alle ande(re) voerderinge van/
rechte d(aer) op voerts te kee(re)n en(de) die ten ynde uut met rechte/
te v(er)volgen(e) En(de) alle tgene d(aer) inne te doene en(de) te voerde(re)n/
inden rechte en(de) d(aer)buyte(n) gelijc de voirs(creven) jan selve doen soude/
oft doen mochte waert dat hij p(er)sonelic t(e)geword(ich) wa(r)e/
geloven(de) de voirs(creven) jan van ijssche vast en(de) van weerden te
//
houden en(de) te hebbene soe wes biden voirs(creven) peet(ere)n d(aer) inne/
en(de) des d(aer) aen cleven(e) mach ged(aen) en(de) gevord(er)t sal wesen in enig(er) manie(re)n/
alle argelist uutgesceid(en) junii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator