SAL8136, Act: V°70.4 (98 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°70.4  
Act
Date: 1466-10-14

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
It(em) opden xiiii[te(n)] dach d(er) maent va(n) octobri es gescr(even) en(de) v(er)socht den/
dross(e)te slants va(n) mechlen oft sine(n) stehoud(er) te putte o(m)me pet(ere)n belaert/
tot behoef van hem selve(n) en(de) berbele(n) ts(er)neels sijnre huysvrouwe(n) te/
leve(re)n sijn ond(er)pande begrepen in sijn scepen(en) brieve(n) gedateert m iiii[c] xlvi/
xxvii dage in junio voir gebrec va(n) v peet(er)s lijfp(ensien) va(n) iii jare(n)/
en(de) vande(n) t(er)mijne va(n) s(in)te jans(misse) lest led(en) mett(er) afpendinge(n) vande(n) haeflik(en)/
goede(n) den meest(er) vande(n) gronde toebehoe(re)nde op datme(n) d(air) op/
enige bevonde en(de) is dach besceide(n) gielise opde beke gielise/
bastijns den huyse va(n) pitsenborch ja(n)ne reyers en(de) m(ar)griete(n) sine(n)/
wijve op van in dondersd(aghe) naestcomen(de) ov(er) xiiii dage(n) voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) tege(n) de vors(creven) brieve rechts te plege(n) met alle tgene/
des sij d(air) tege(n) soude(n) moge(n) oft wille(n) allige(re)n van ondoeghde(n) oft/
and(er)ssins sc(ri)pt(um) die m(ar)t(is) oct(obris) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator