SAL8137, Act: R°106.2 (165 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°106.2  
Act
Date: 1467-12-24

Transcription

2020-01-17 by Jef Willemsens
It(em) jan de calfsteke(re) wonen(de) inde hoelstrate inde bruwe ca(m)me/
geheten den treefst en(de) gheert vanden bossche wonen(de) inde hoelst(ra)te/
int moriaenshoet beide brued(er)s hebben geloeft indivisim goerde va(n)/
rotselair geheten tymm(er)man alse vanden [coepe vand(er)] houwe van eene(n) bossche/
houden(de) vii dach(mael) toebehoeren(de) roelove vranx gelegen te cortbeke/
ov(er)loe tussche(n) de goede des vors(creven) roeloffs in deen zijde en(de) he(n)ric/
wittema(n) in dander zijde den vors(creven) ja(n)ne de calfsteke(re) en(de) gheerde/
vande(n) bossche bij reyne(re)n de greeve p(ro)cur(eur) des vors(creven) roeloffs/
v(er)cocht sijnde de so(m)me van xvii(½) rins gul(den) elke(n) gul(den) voir/
xx(½) stuv(er)s gerekent te betalene te wete(n) half sinte jansmisse/
baptiste(n) naestcom(ende) en(de) dand(er) helicht tons(er) liev(er) vrouwe(n) daghe/
nati(vi)tas d(aer) nae volgen(de) en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout/
En(de) heeft geloeft de vors(creven) goert va(n) rotselair den vors(creven) ja(n)ne de/
calfsteke(re) en(de) gheerde vande(n) bossche vanden vors(creven) coepe [genoech te doene en(de)] tegen/
eene(n) iegelike(n) inne te stane en(de) warant te sijne cor(am) lye(mingh)[en]/
m(ar)sels dec(embris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator