SAL8137, Act: R°107.2 (167 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°107.2  
Act
Date: 1468-01-02

Transcription

2020-01-31 by Jef Willemsens
It(em) daneel boxhoren zone henricx wijlen boxhoren in p(rese)nc(ia)/
heeft gheconsenteert ghewillecoert ende ov(er)ghegeve(n) voir hen sine(n)/
erve(n) en(de) naecomelinge(n) alse van alsulken vive(n)twi(n)tich schillinghe oud(er)/
g(r)[o]ten tornoysen erfl(ic) als de voirs(creven) daneel heeft opde stad van thienen/
ende hem ov(er)ghegeve(n) sijn bij goorde roelofs sine(n) swag(er) vallen(de) jairlix/
halff in aprille ende halff in octobri dat joffr(ouwe) katline van nethenen/
p(ro)ffesse joffrouwe inden godshuyse tot herkenrode een halff pont oud(er) g(r)[o]te(n)/
tornoysen dair aff gelijck de stad van thiene(n) hue(re)n pensionarijsen jairlix/
betaelt heffen sal ende opbue(re)n hue(re)n leefdaghe langk due(re)nde ende niet/
lang(er) Te weten(e) deen helicht dair aff inde maent van aprille naestc(omende)/
ende dander helicht inde maent van octobri d(aer) nae volgen(de) en(de) soe voort/
van jaire te jaire tot elken t(er)mijne voirs(creven) de helicht vande(n) vors(creven) half ponde/
oud(er) g(r)[o]ten tournoise(n) alsoe langhe als de voirs(creven) joffr(ouwe) katline leve(n) sal ende/
niet lang(er) Behoud(elic) oft de vors(creven) daneel tvors(creven) (½) l(i)b(ra) oud(er) grote(n) tournoise(n)/
met den ande(re)n xv oud(er) grote(n) die hij behouden(de) blijft v(er)volghde om betaelt/
te wordden(e) dat die voirs(creven) joffr(ouwe) katline in die costen van dien sal c(on)terbue(re)n/
nae ghelande van hue(re)n renten alsoe dicke ende menichw(er)ve(n) als dat ghebuerde/
cor(am) lyeminghen m(ar)sels januarii ii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator