SAL8137, Act: R°11.2 (16 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°11.2  
Act
Date: 1467-07-09

Transcription

2019-04-24 by Jef Willemsens
It(em) t(er) meerd(er) vestich(eit) den vors(creven) meest(er) matheeuse den vorsc(reven) lijsbetthe(n) sijnre/
huysvrouwen en(de) den vors(creven) vrancken tot hue(re)n vors(creven) scep(enen) brieve(n) te doene/
soe sijn bij handen matheeus colx vorst(er)s te loven(en) gesedt in hande(n)/
des vors(creven) meest(er) matheeus tot behoef sijns selfs sijnre huysvrouwe(n)/
en(de) vranx bide(n) vors(creven) h(ere)n denise xii silve(re) lepele(n) ende een silver/
potteken boven ov(er)dect te samen wegen(de) xxi once(n) en ii(½) yngels(chen)/
tot dien ynde gebuerdet hem in toecomen(de) tijden ind(er) betalinge(n) vand(en)/
vors(creven) lijfpens(sien) oft bewiseniss(en) d(er) selv(er) enich gebrec te hebben(e) soe sulle(n)/
sij aut al(ter)i oft yema(n)t and(er)s va(n) hue(re)n wege(n) trecht [vande(n) vors(creven) scep(enen) briev(en)] hebben(de) mogen sijn/
huer gebrec aende vors(creven) pande v(er)hale(n) en(de) die v(er)coepe(n) voe(r) alsulk(er)/
prijs als enich goutsmet ind(er) stat van loven(en) d(aer) voe(r) sal wille(n)/
geve(n) en(de) d(aer) mede gestaen sond(er) de(n) vors(creven) h(er) denise d(aer) af meer oft/
voird(er) v(er)antwerd(en) oft restitucie te doene En(de) oft d(aer) ov(er) sijn gebrec/
iet ov(er)scoet dat soude hij den vors(creven) h(er) denise wed(er)ke(re)n ende oft d(aer)/
gebreke dat soude hij mette(n) vors(creven) scep(enen) br(ieven) moge(n) v(er)halen Behoud(elijc)/
dat hij sal moge(n) p(ro)cede(re)n met eene(n) vande(n) tween d(aer) hem dat best/
gelieve(n) sal Ende oft de vors(creven) meest(er) math(eeus) oft trecht vande(n) brieve hebben(de)/
ande(er)ss(ins) van sijnd(er) lijfp(ensien) dat met v(er)coepene d(er) selv(er) pande(n) volcomelic/
v(er)nuecht wordde soe heeft de vors(creven) meest(er) math(eeus) geloeft de(n) vors(creven)/
h(er) denise de vors(creven) pande inde(n) vors(creven) gewichte wed(er)om te lev(ere)n cor(am) eis(dem)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator