SAL8137, Act: R°14.4 (21 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°14.4  
Act
Date: 1467-07-21

Transcription

2019-05-15 by Jef Willemsens
It(em) vrancke meys bontwerke(r) die met rechte gelev(er)t ware(n)/
zeke(re) haeflike goede die toe behoren plagen m(er)celise va(n)/
langele geheten vande(n) opstalle voir huyshue(r) va(n) eene(n) huse/
dat de vors(creven) m(er)celijs tegen den vors(creven) vrancke(n) gehuert hadde/
tsjairs voir vi rins gul(den) heeft de selve vrancke op hede(n)/
voir meye(r) ende scep(enen) van loven(en) h(ier) nae bescr(even) sine(n) eedt gedaen/
ende sijn gebreck gegroedst en(de) ged gecleert gedragen(de) v rins/
gul(den) in goude te xxi stuv(er)s stuc en(de) de coste va(n) rechte dair/
op geloepe(n) cor(am) lu(dovi)[co] pynnoc villico m(ar)sels ouderogge scab(inis)/
julii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator