SAL8137, Act: R°17.1 (23 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°17.1  
Act
Date: 1467-07-23

Transcription

2019-05-20 by Jef Willemsens
It(em) katline weduwe jans wijlen de smet voir huer selver en(de)/
van weghen jacops hose ende jans van kessele wonen(de) te kessele/
die sij in desen op huer ghenome(n) heeft ende ghelooft te vervane/
ende sander van oerbeke als gheleydt totten goeden des voirs(creven) wijlen/
jans de smet in deen zijde ende willem helsschevier als ingelijcx/
gheleyt totten goeden desselfs wijlen jans de smet in dand(er) zijde die/
op heden teghen malcande(re)n dach van rechte hadde(n) voir meye(r) ende scep(enen)/
van loven(en) inde banck ald(aer) hebben den selve(n) dach uutgehestelt/
en(de) v(er)lingt tot van in dijsdaghe naestcomen(de) ov(er) viii daghe(n) naestc(omend)/
te mistijde o(m)me alsdan teghen malcande(re)n rechte te plegen(e) gelijck/
sij op heden ghedaen soude(n) hebben cor(am) tymple colonia julii xxiii vid(elicet)/
die jovis
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator