SAL8137, Act: R°188.2 (295 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°188.2  
Act
Date: 1468-05-06

Transcription

2020-04-18 by Jef Willemsens
It(em) meest(er) peter van loven(e) ende machtelt van neckerspoele sijn wijff/
hebben heden voir den raide vander stad ter p(rese)ncien van zoeten schuytmans/
acht(er)volghen(de) der t(er)minacie(n) voirs(creven) huer eede ghedaen ende hen dair mede/
van allen pointen ghepurgeert uutghescheid(en) meest(er) peter vande(n) ontfange/
vand(er) p(ro)curacie(n) die hij van zoeten ontfanghen mocht hebben soe hij seyde/
ende voort tot antw(er)pen ghedraghen ende ald(aer) ghegeve(n) den ghenen/
dair af hij last hadde van zoeten ende and(er)s mett(er) p(ro)curacie(n) niet gedaen/
cor(am) lyeminghen hoeve(n) burg(imagistris) (et) aliis de pleno (con)similio maii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator