SAL8137, Act: R°200.1 (302 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°200.1  
Act
Date: 1468-04-23

Transcription

2020-04-23 by Jef Willemsens
It(em) arnt vand(er) hoeven sone arnts wilen vand(er) hoeve(n) heeft geloeft/
op lantsoene jacoppe stevens arnde van berlair en(de) jacoppe van/
mylle oft den eene(n) van hen bring(er) sbriefs te doene de bedev(ar)den/
hier nae bescreve(n) Inden iersten een bedevaert sint jacops in galissien/
een bedevart sinte peet(er)s te roemen en(de) een bedevart tonser/
liever vrouwen te rutsemadouwe en(de) dierste bedevaert aen/
te nemen en(de) te porren binnen xl daghen naestcomen(de) en(de) die/
tweeste bedevart aen te nemen en(de) te porren binnen xl daghen nae/
dat hij vand(er) vors(creven) ierster bedevart wed(er) o(m)me te lande come(n)/
sijn sal en(de) de derde bedevaert aen te neme(n) en(de) te porren bi(n)nen/
xl daghen nae dat hij vand(er) vors(creven) tweest(er) bedevart te lande/
wed(er) o(m)me come(n) sal wesen En(de) van elk(er) bedevart vors(creven) goede/
waerh(eit) te bringene nae den rechte d(er) stat van loven(e) als voe(r) de/
zoeni(n)ge jans wilen van berlair sone des vors(creven) arnts va(n) berlair/
biden vors(creven) arnde vanden hove van live t(er) doot gebracht cor(am) neth(enis)/
ouderogge sabbato die p[(ost)] festu(m) passche vide(licet) april(is) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator