SAL8137, Act: R°203.3 (313 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°203.3  
Act
Date: 1468-05-04

Transcription

2020-12-30 by Jef Willemsens
Want stoet en(de) tebat opv(er)staen ware(n) tussche(n) gielise va(n) coelen briede(r)/
in deen zijde en(de) ja(n)ne va(n) beerge oudecled(er)vercoep(er)e in dand(er) zijde/
vand(er) pelingen va(n) hue(re)r beid(er) goede(n) deen aen dand(er) gelege(n) tussce(n)/
de scaelgie vande(n) huyse des vors(creven) jans va(n) beerge opde merct te/
loven(e) aen deen zijde en(de) dnuwe steyne(n) huys des vors(creven) giel(is) d(aer) aen/
gelege(n) aen dand(er) zijde Soe sijn de vors(creven) p(ar)tije(n) come(n) voir scep(enen) [den raide]/
vand(er) loven(e) [stat] en(de) hebben hen d(aer) af eendrechtelic gesubmitteert en(de)/
v(er)bonde(n) ind(er) stat geswore(n) meest(er)s te wete(n) wille(m)me de beer/
matheeuse de laheyns en(de) jacoppe vand(er) vesten p(ro)mitten(tes) rat(um)/
actu(m) in pleno (con)silio maii iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator