SAL8137, Act: R°219.1 (330 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°219.1  
Act
Date: 1468-05-14

Transcription

2020-05-05 by Jef Willemsens
It(em) nae dien dat wout(er) janssoen die uuten voirs(creven) sine(n) beleyde de/
voirs(creven) guedinghe ghedaen heeft gheleydt was tot dyer meyninghe(n)/
dat hij hem metten selven beleyde aen die goide des voirs(creven) wijle(n)/
amelrijx de swertte(re) behulpen soude moghen o(m)me hem en(de) reyne(re)n/
van wijtfliet michiele den swertte(re) ende den ande(re)n hue(re)n/
medeplichte(re)n tontlastene van menichfuldighen borchtochten/
ende lasten dair inne sij voir den voirs(creven) wijlen amelrijke staen en(de)/
ghelast sijn Soe heeft de voirs(creven) woute(r) reyne(r) en(de) machiel/
t(er) eenre ende jan vanden hertvelde met joffr(ouwe) katline(n) swertt(er)s/
sijnre huysvrouwe(n) wettighe zust(er) en(de) e(n)nich erfghename des/
voirscr(even) wijlen amelrijx de swertte(re) t(er) ande(re) zijden in p(rese)nc(ia) der/
scepen(en) van loven(e) ghestaen gheaffirmeert dat de voirs(creven) guedinge/
dueghdelijck ghedaen es ende ind(er) waerheit rechtv(er)delick gefundeert/
o(m)me hen tontheffene ende de goede d(aer) mede te exequeren(e) tot/
behulp van hue(re)n ontlanstinghe(n) dair [sij] voe(r) den voirs(creven) amelrijke/
inne staen ende gelast sijn onder den ande(re)n aen vrancken van dieve(n)/
voir vi rinssche gul(den) erfrente(n) staen(de) t(er) quijtinghen den pe(n)ningk met/
xviii gelijker pe(n)ninghe(n) Aen henricke van gorshem voir x rijd(er)s lijft(ochten)/
aen gheerde lucas voir eene(n) rijd(er) lijft(ochten) It(em) de selve wout(er) janssoen/
aen h(ere)n laureyse van maelcote sesse gul(den) salute(n) t(er) quijtinge(n) den pe(n)ningk/
met xviii pe(n)ninghen Aen der widuwen lodewijx wijlen van schore/
voir vijff rinssche gul(den) lijfpen(sie) ende aen laureyse van wynghe voir/
i(½) crone lijfpen(sie) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator