SAL8137, Act: R°225a.1 (346 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°225a.1  
Act
Date: 1468-05-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-30 by Jef Willemsens
Cont sij ene(n)yegelike(n) [alle(n) lieden] dat die v(er)ol ve(r)onderpe(n)dinge bijde(n) p(er)sone(n) va(n)de(n) derdde(n)deele [va(n)der helicht van iii huysen bescreve(n)]/
van xvii lope(n) rox erfs pachts en(de) den ene(n) derde(n)dele van drie oude grote/
erfs chijs i bescr(even)
inden scepen(en) brieve(n) dair dese aen ge den welke(n) dese geannexeert/
sijn nu gheschiet Tot sulker meyni(n)gen dat gheertruyt de dochter/
uutde(n) ver(s)chene(n) gebreke dat sij hebbe(n) mocht vande(n) v(er)cope des va(n)de(n)/
selve(n) derde(n)deele voirscr(even) derde(n)deele va(n) [derdde(n)deele va(n)de(n)] xvii lope(n) rox en(de) die ene(n) der voirs(creven)/
derdde(n)deele van iii oude grote oick bescr(even) in in die selve brieve begrepe(n)/
die tocht van hue(re)r moeder en sal moge(n) belaste(n) i(n)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator