SAL8137, Act: R°227.2 (349 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°227.2  
Act
Date: 1468-05-20

Transcription

2020-05-14 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) jan va(n) babilonie(n) aennemen(de) de vors(creven) p(ro)cu(ra)cie in p(rese)nc(ia)/
heeft geloeft t(er) manisse(n) des vors(creven) meest(er) felix hem goede wettige/
rekeni(n)ge en(de) bewijs te doene va(n) sine(n) uutgevene inne heffene/
en(de) resten alse vanden vors(creven) rinte(n) chijsen goede(n) en(de) sculde(n) des vors(creven) meest(er)/
felix d(aer) af hij dbewint aengenome(n) heeft Behoud(elic) de(n) vors(creven) ja(n)ne/
ind(er) vors(creven) rekeni(n)ge(n) met reste te moge(n) gestane cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator