SAL8137, Act: R°227.3 (350 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°227.3  
Act
Date: 1468-05-20

Transcription

2020-05-15 by Jef Willemsens
It(em) jonch(e)r boudewijn va(n) glijmez na(tur)lic in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de)/
gelijt dat hij inde(n) name en(de) als p(ro)cur(eur) des edele(n) he(re)n he(re)n jacops/
greve tot salme(n) hee(r) des lants va(n) rotselair wael en(de) wittelic/
v(er)cocht heeft wenceline va(n) lathem c en(de) x opgaen(de) eyken/
staen(de) en(de) wassen(de) opde(n) bosch geheten hasoir gelege(n) tot beary/
inde p(ro)chie van court s(in)[t] estevene den vors(creven) hee(r) va(n) salme(n) en(de)/
sijnre medegeselli(n)nen toebehoeren(de) welke eyken de(r) vors(creven) wein/
celine ald(aer) bewesen sijn voir de su(m)me van vijftich hollan(sche)/
gul(den) elken gul(den) voir xvi st(uvers) gereken(t) d(aer) af de vors(creven) jonch(e)r boud(ewijn)/
hem bekint heeft vande(n) vors(creven) weinceline wel bet(aelt) te sijne/
hem d(aer) af volc(omen) quijtscelden(de) met vurwerd(en) dat de vors(creven) wein/
celijn de vors(creven) eyken ruymen sal en(de) vande(n) bossche geruymt/
hebben van kersmisse naestc(omende) ov(er) een jair en(de) die dae(re)ntussche(n) te/
sinen scoensten mogen houwen en(de) vellen welc vellen en(de) houwe(n)/
gesciede(n) sal t(er) mi(n)ster scade(n) vande(n) goeden en(de) vande(n) houte d(aer) op/
en(de) d(aer) omtre(n)t staen(de) behoud(elic) oft die vors(creven) ruymi(n)ge niet en worde/
gedae(n) gelijc vors(creven) steet dat de vors(creven) weincelijn d(aer) af staen/
sal te bosch rechte En(de) heeft geloeft de vors(creven) jonch(e)r boud(ewijn) de(n)/
vors(creven) weinceline vanden vors(creven) coepe alt(oes) genoech te doene en(de) tege(n)/
eene(n) iegelike(n) inne te stane en(de) war(ant) te sijne cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator