SAL8137, Act: R°239.1 (376 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°239.1  
Act
Date: 1468-06-09

Transcription

2020-05-31 by Jef Willemsens
It(em) es (con)dicie en(de) vurw(er)de dat de hueri(n)ge vande(n) vors(creven) goeden die/
nu sint jans(misse) naestcomen(de) v(er)schine(n) sal sal volge(n) en(de) toebehoe(re)n den/
vors(creven) peet(ere)n va(n) ijssche en(de) alsd(an) sal hij tvors(creven) huys leve(re)n mathijse vors(creven)/
Es voert (con)dicie en(de) vurw(er)de soe wa(n)neer de vors(creven) mathijs oft sijn naec(omelingen)/
den vors(creven) chijs vande(n) iii rins gul(den) en(de) vande(n) eene(n) stuv(er) die peet(er) aende/
vors(creven) goede behult [in al oft in deel quite(n) sal] dat hij in dier quiti(n)gen dragen sal en(de) betalen/
de brieve vand(er) guedingen d(er) selv(er) sond(er) desselfs peet(er)s cost cor(am)/
eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator