SAL8137, Act: R°30.5 (41 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°30.5  
Act
Date: 1467-08-11

Transcription

2019-06-22 by Jef Willemsens
It(em) heeft de vors(creven) vrancke kemel heeft den vors(creven) schoutbrief de(n)/
vors(creven) sine(n) borge(n) bekint tot sulk(er) meyni(n)ge(n) dat niet wed(er)staen(de) nochta(n)/
den t(er)mijne va(n) s(in)[te] m(er)tensmisse lest l inde(n) vors(creven) brieve begrepe(n) sij/
en(de) elc va(n) hen [mette(n) vors(creven) brieve] hem behulpe(n) sal moge(n) o(m)me int geheele vand(er) vors(creven)/
borchtochte(n) va(n) c peet(er)s onthave(n) en(de) ontlast te sijne soe wa(n)neer hen/
dat gelieve(n) sal en(de) d(aer) voe(r) niet lang(er) voe(r) staen en wilt met alle(n)/
coste en(de) co(m)me(r) d(aer) inne de vors(creven) vrancke sijn ope(nbair) (con)sent ged(ra)ge(n) heeft/
en(de) gegeve(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator