SAL8137, Act: R°32.2 (45 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°32.2  
Act
Date: 1467-08-13

Transcription

2019-07-08 by Jef Willemsens
It(em) nae dien dat andries de neusnide(re) de have gebleve(n) nae de/
doot dierix wile(n) tuyl inde(n) huyse desselfs andries staen(de) te lov(en)/
inde bieststrate voir de huyshue(r) beslage(n) hadde soe es de selve/
andries come(n) voir de wet alh(ier) en(de) heeft ald(aer) op sine(n) eede die/
hij d(aer) o(m)me te(n) heilige(n) dede de selve huyshue(r) gegroedst op iiii/
rins gul(den) te xx st(uvers) stuc min v stuv(er)s welke iiii rins gul(den) v/
stuv(er)s afgeslege(n) hij bekent heeft gehave(n) te hebbe(n) va(n) gab(ri)el/
hans de(n) selve(n) gab(ri)ele tot behoef va(n) eene(n) iegelike(n) diet/
aengae(n) mach volc(omelic) quijte(re)nde cor(am) col(onia) oud(erogghe) aug(ust)i xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator